Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2013

Fabiienne
7109 7262
Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się. Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viapandorcia pandorcia
Fabiienne
Fabiienne
5321 6c5f
Fabiienne
grumpy cat
Reposted fromwormstache wormstache viapandorcia pandorcia
Fabiienne
Mam myśli samobójcze.
Mam samobójcze myśli.
Samobójcze myśli mam.
Samobójcze mam myśli.
Myśli mam samobójcze.
Myśli samobójcze mam.
Reposted fromboli boli viapandorcia pandorcia
Fabiienne
Wciąż o Tobie myślę
Gdy nocą śpię przy ścianie
— Koniec Świata
Reposted fromSalvator Salvator viapandorcia pandorcia
Fabiienne
4881 87f9
Aa, jebać
Reposted fromcuriosity curiosity viapandorcia pandorcia
Fabiienne
8505 8c5c
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viapandorcia pandorcia
4228 dc54
Reposted fromIndesirable Indesirable viapandorcia pandorcia
Fabiienne
Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić.
— Terry Pratchett
Reposted fromcudoku cudoku viapandorcia pandorcia
Fabiienne
Całej ostatniej godziny rozmowy nie pamiętam, bo piłam gin jak lemoniadę
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromlugola lugola viapandorcia pandorcia
Fabiienne

Przebywać z tobą to tak naprawdę najlepsza frajda w życiu.
— j. żulczyk "zrób mi jakąs krzywdę"
Reposted fromottopilotto ottopilotto viaEtien Etien
Fabiienne
7624 c473
Śpiący bakłażan jest śpiący.
Reposted frommalw malw viapandorcia pandorcia
Fabiienne
Źrenica rozszerza się nawet o 45 %, kiedy patrzysz na kogoś, kogo kochasz.
Reposted fromkonwalia konwalia viaescapenow escapenow
Fabiienne

September 28 2012

Fabiienne
8496 decc
Fabiienne
No więc ona mówiła, że wyszła tego dnia z bukietem żółtych kwiatów właśnie po to, bym ją odnalazł, i gdyby tak się nie stało, otrułaby się, bo jej życie było pozbawione sensu.
— M. Bułhakow, "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromsoay soay viaphenylethylamine phenylethylamine
Fabiienne
Lubię spać, bo to jak bycie martwym bez zobowiązań.
Reposted fromzorza zorza viagoniewicz goniewicz
Fabiienne
Reposted fromsowaaa sowaaa viagoniewicz goniewicz
Fabiienne
Teraz wiem że miałam serce, bo właśnie pękło.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl